ให้ นร.ห้อง Gifted มาเรียนทุกวัน

🔰ให้นักเรียนโครงการห้องพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.4/1,ม.5/1 และม.6/1) มาเรียนทุกวัน (จันทร์-ศุกร์) ในแต่ละสัปดาห์ หมายเหตุ : ทางโรงเรียนสอบถามนักเรียน และนักเรียนลงมติขอมาเรียนทุกวัน เนื่องจากห้องเรียนไม่เกินห้องละ 20-25 คน