ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่ 3 ท่าน ครูสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. Mr.Oliver Layon Nabas

2. Miss Verlyn Joy Layon Nabas

3. Miss Florence Rollorata Honculada