ยินดีต้อนรับบุคลากรนักการคนใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ นายวิรัส มงคลธง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง