ยินดีต้อนรับบุคลากรแม่บ้านคนใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ นางนิภาวรรณ จันทร์เศียร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน