การรับสมัคร นร.ม.4 เข้าเรียน นศท.

🔰 ข่าวประชาสัมพันธ์.นักเรียนชั้นม.4 ชาย-หญิง คนใดที่ต้องการสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร สามารถสมัครได้ที่คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทุกท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง.วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 หรือติดต่อได้โดยตรงที่.หัวหน้าผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารวิฑูรย์ เจริญศิริ โทร.089-6085367 🔰