ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ พร้อมตัวแทนคณะครู คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของเด็กชายภัทรดนัย ตู้เจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ซึ่งประสบภัย (อัคคีภัย) ไฟไหม้บ้านอาคารไม้ 2 ชั้นในตลาดอำเภอเสนา ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งบ้านที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และเครื่องนุงห่ม