ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ “ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา ที่จัดทำทางข้าม (ม้าลาย) บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2563 และขอบคุณหัวหน้ากัมปนาท ฤทธิญาต ที่นำเจ้าหน้าที่ทุกท่านลงมือปฏิบัติด้วยตนเองครับ