รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.4

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางโรงเรียน

ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) มีการตรวจคัดกรองและการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัย ณ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”