รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางโรงเรียน

ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) มีการตรวจคัดกรองและการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัย ณ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”