นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะ ผกท.โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” นำนศท.และว่าที่นศท.โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ไปแจกขนมและของเล่นให้แก่เด็กๆในชุมชนเทศบาลเมืองเสนา อ.เสนา จ.อยุธยา ซึ่งคุณพ่อ-แม่ ของเด็กๆได้รับผลกระทบจากพิษโรคโควิด ต้องขอขอบพระคุณ คุณเดือน แจ่มจ้า ที่สนับสนุนขนมและของเด็กเล่นเป็นอย่างยิ่งครับ