ร่วมยินดีกับ ผอ.ปรัชญา วงษ์พจนี

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูปรัชญา วงษ์พจนี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา