ยินดีกับ ผอ.ปรัชญา วงษ์พจนี

ขอแสดงความยินดีกับ ครูปรัชญา วงษ์พจนี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา