รายชื่อสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการสำหรับจัดห้องเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

  • วันที่สอบ : วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563
  • เวลาสอบ : 08.50 – 12.00 น.