รายชื่อสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการสำหรับจัดห้องเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  • วันที่สอบ : วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2563
  • เวลาสอบ : 08.50 – 12.00 น.