ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 2563

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปีการศึกษา 2563
รับสมัคร “ผ่านทางออนไลน์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563สอบคัดเลือก “ด้วยตนเองที่โรงเรียน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 มิถุนายน 2563
ประกาศผล “ผ่านทางออนไลน์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 11 มิถุนายน 2563
รายงานตัวและมอบตัว “ด้วยตนเองที่โรงเรียน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2563