กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4

กำหนดการรับสมัครนักเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 จะเริ่มรับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
👉🏻ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.senaprasit.ac.th และเพจ Facebook โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”