มอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.เสนา

วันที่ 30 มีนาคม 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้นายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” และคณะครูโรงเรียน เสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมมอบหน้ากากอนามัย โรงพยาบาลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรอบที่สอง โดยมีนายแพทย์ นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนารับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเสนา เพื่อรับสถานการณ์ เชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)