ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน สอบคัดเลือก และการมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งกำหนดการรับสมัครใหม่ และขอให้ติดตามข่าวสารของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบข่าวสารที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป