ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองเสนาที่อนุเคราะห์รถฉีดน้ำและพนักงานมาให้บริการล้างทำความสะอาดบริเวณด้านหลังโรงเรียน ตลอดจน

แนวถนนริมเขื่อนทั้งหมด ทำให้พื้นที่สะอาดเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563