จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ม.3 ม.6

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยงคณะกรรมการนักเรียน จัดพิธีแสดงความยินดี จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ในโอกาสที่ ม.3 และ ม.6 กำลังจะจบการศึกษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน