รณรงค์ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สภานักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รณรงค์หน้าเสาธง ชวนเด็กไทยให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกให้ลดน้อยลง และสนองการประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียนต่อนายกรัฐมนตรี