เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ระบอบ”ประชาธิปไตย” และวิธีการเลือกตั้ง การยอมรับในนโยบายและคะแนนเสียงของผู้สมัครเป็นประธานนักเรียน