แจ้งนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน

ด่วน !!! ขอยกเลิกหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนมาพบ ในวันที่ 10 มี.ค. 63 กรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน แต่ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน มารับเอกสารซ่อมได้ที่ครูที่ปรึกษา ในวันที่ 10 มี.ค. 63 โรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้.