ยินดีกับ ผอ.จิรศักดิ์ สุภารส

ขอแสดงความยินดีกับ ครูจิรศักดิ์ สุภารส เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา