รับมอบลูกฟุตซอล บาสเก็ตบอล

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศน์เทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำโดย นายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร เป็นผู้แทนมอบลูกฟุตซอล จำนวน 30 ลูก ลูกบาสเกตบอล จำนวน 30 ลูก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เพื่อส่งเสริมการเรียน – การสอนกีฬา ทั้งเพื่อให้เยาวชน เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ มิตรสัมพันธ์และพัฒนาสู่การแข่งขัน