ชมรมทูบี ขอขอบคุณ “พี่ตุ๊ก”

เมื่อวันที่ 28​ กุมภาพันธ์​ 2563 “พี่ตุ๊ก”พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษโรงพยาบาลเสนา​ อ.เสนา​ จังหวัดพระนคร​ศรี​อยุธยา​ ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่กองทุนชมรมTO BE​NUMBER​ ONE โรงเรียนเสนา​ “เสนา​ประสิทธิ์”ทางชมรมของเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณค่ะ