กำหนดสอบปลายภาค 2/2562

งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งระดับชั้นเป็น 3 กลุ่ม 

ดังนี้

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 สอบวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 สอบวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563