พิธีประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา”

ท่าน ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน