นศท.ร่วมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.โรงพยาบาลเสนา ซักซ้อมแผนการปฐมพยาบาลการเกิดอุบัติเหตุรถชน โดยใช้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นนักแสดงทั้งหมด ผลการปฏิบัติอยู่ในขั้นที่ดีมาก Cr.ครูวิฑูรย์