นศท. ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม

กิจกรรมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 18 ห้วยจรเข้ จังหวัดสระบุรี