นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” สังกัด มทบ.ที่18 จังหวัดสระบุรี ปฎิบัติหน้าที่จิตอาสางานพระราชทานเพลิงศพคุณครูชูศรี เอกฐินอดีตครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ วัดบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา