ประเมิน นร.รางวัลพระราชทาน

วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานโอกาสมาประเมินนักเรียนทั้ง 2 ระดับ ม.ต้น คือ เด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้น ม.3/2 และระดับ ม.ปลาย นายณัฐิวุธ ศากรณ์ นักเรียนชั้น ม.6/8