งาน “วันเสนาประสิทธิ์”

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานพบปะสังสรรค์ “วันเสนาประสิทธิ์”
เมื่อวันเสาร์ที่วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยมีการมอบโล่ให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 7 ท่าน และลีลาศ รำวง กับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”