ร่วมพิธีวันครู อำเภอเสนา

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมพิธีวันครู อำเภอเสนา จัดขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” และในวันนี้ครูโรงเรียนของเราได้รับมอบรางวัลครูดีเด่นหลายท่าน เป็นที่ชื่นชมยินดีแก่คณะครูและนักเรียน