ประชาสัมพันธ์จากธนาคาร รร.

ประชาสัมพันธ์ … งานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับการสนับสนุนกระปุกออมสิน จากธนาคารออมสิน มามอบให้แก่นักเรียนที่มาเปิดบัญชีใหม่หรือ นำฝากเงิน สัปดาห์ละ 50 บาทขึ้นไป ที่ธนาคารโรงเรียน โดยจะมีกระปุกออมสิน 3 รูปแบบให้เลือก