แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญชวนร่วม แข่งขันทักษะวิชาการ “ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์” แบ่งเป็นระดับ ประถม, ม.ต้น

และ ม.ปลาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมา