จัดการสอบ Pre O-Net ชั้น ม.3

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบ Pre O-Net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการสอบระดับชาติ O-Net (Ordinary National Educational Test) ณ สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”