นศท.พัฒนาถนนในเขตชุมชน

วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ โดยนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ออกพัฒนาถนนบริเวณประตูน้ำเจ้าเจ็ด เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชน ใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา นำโดยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กัมปนาท ฤทธิญาติ ที่กรุณาอนุเคราะห์วัสดุ เพื่อการซ่อมแซมถนน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ