ขบวนพาเหรดกีฬาปาริชาตเกมส์

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ตัวแทนสหวิทยาเขตที่ 5 พระนครศรีอยุธยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาปาริชาตเกมส์” กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา