ให้ความรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.2/10 (สายการเรียนญี่ปุ่น) 2 คน เด็กชายภูรินทร์ ถีระแก้ว และเด็กหญิงภัทราพร ปิ่นเกตุ นำเสนอให้ความรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหน้าเสาธง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งตามโครงการภาษาอังกฤษวันละคำหน้าเสาธง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทุกเช้าวันพุธ