ยินดีกับครูผู้กำกับ นศท. 2 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่ห์เกียรติคุณ 2 ท่าน คือครูภูรินัฐ ศรีกุลจันทร์ และครูวิฑูรย์ เจริญศิริ รางวัลโล่ห์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี