กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มาเป็นประธานในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน โดยมี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียน กว่า 2000 คน เข้าร่วมในกิจกรรม