ยินดีกับ คุณครูปิติพร ธรรมวิชา

ชาวโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดีกับ ครูปิติพร ธรรมวิชา (ครูต๊อด) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่  ที่โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม จังหวัดบุริรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน