พิธีวางพวงมาลา/ถวายราชสดุดี

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” : ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาส “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือ วันลูกเสือไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454