ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน เข้าสู่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” คุณครูสุรัตน์ เสนามาตย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยความยินดียิ่งครับ