ฉลองนักเรียนรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดพิธีการฉลองรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2561” ให้กับนายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่