สรุป แข่งขันศิลปหัตถกรรม นร.

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้

เหรียญทอง 84 รายการ

เหรียญเงิน 20 รายการ

เหรียญทองแดง 7 รายการ

เข้าร่วม 9 รายการ