ศูนย์ศิลปะฯจัดแข่งขันวงสตริง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดการแข่งขันวงสตริง คัดเลือกโรงเรียนตัวแทนจังหวัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ในงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ประจำปีการศึกษา2562 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย