ร่วมงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ปริศนา สุขสุสาสน์ ตัวแทนครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานเปิดโลก มหกรรมวิชาการและศิลปหัตกรรมนักเรียน สำหรับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ประจำปีการศึกษา2562 ณ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย