ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน คุณครูวีณาภรณ์ เคารพาพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยความยินดียิ่งครับ